Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) je projektem Úřadu práce České republiky, díky kterému může získat úhradu až 100 % nákladů na vzdělávání Vašich stávajících a potenciálních zaměstnanců. Oproti původnímu plánu se poskytovatel dotace rozhodl tento program prodloužit do konce roku 2022. Výzva se bude vyhlašovat průběžně a je možné, že se alokace vyčerpá dříve. Podejte tedy svou žádost co nejdříve!

Podporované aktivity

V rámci dotace v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců je možné čerpat na:

 • akreditované, neakreditované a odborné jazykové kurzy
 • obnovu a získání řidičských oprávnění skupiny C, D, E, T
 • programování a obsluhy CNC strojů
 • profesní průkazy
 • obsluhu vysokozdvižných vozíků
 • obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění
 • Zdokonalení nebo získání dovedností (např. práce s programem AutoCAD, SAP)
 • IT gramotnost
 • kurzy z oblasti odborné IT
 • účetní, daňové, ekonomické kurzy
 • získání zcela nové kvalifikace – osvědčení s celostátní platností (např. kvalifikaci tesař nebo zedník podle NSK)
 • Zaškolení zaměstnanců při zavádění nových technologií, systémů apod.
 • jakékoliv další technické dovednosti apod

Výše dotace

 • 0,5 – 6 milionů Kč na jeden rok
 • výše dotace se vypočítává z ceny kurzu i náhrady mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní

Žadatelé

O dotaci mohou zažádat podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří. Cílovou skupinou jsou stávající i potenciální zaměstnanci.

Kromě výrobních firem mohou čerpat např. i:

 • grafická studia
 • projektové kanceláře
 • IT firmy
 • banky nebo pojišťovny
 • marketingové agentury
 • účetní nebo auditorské firmy
 • advokátní kanceláře

Specifické podmínky

 • zapojení pouze zaměstnanců pracujících na HPP
 • podpora zaměstnanců pracujících mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka
 • podpořit nelze online vzdělávání
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání – zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců (primárně tzv. hardskills)

Proč POVEZ?

 • jedinečný nástroj pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců formu podpory jejich vzdělávání
 • zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců prostřednictvím zvýšení kompetencí pracovníků
 • motivační prostředek pro snížení fluktuace zaměstnanců

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!

  Seznam štítků k příspěvkům