Chcete si pořídit moderní, energeticky šetrné stroje nebo snížit energetickou náročnost vašeho podniku a ušetřit na energiích? Získejte až 200 mil. Kč na nové stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření.

Projekty v tomto programu jsou náročné na přípravu kvůli řadě podkladů a povolení, doporučujeme začít s přípravou včas.

Podporované aktivity

 • Výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Malé, střední podniky a velké podniky

Jaká je výše dotace?

Dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 – 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

Procentuální výše podpory:

 • malý podnik (<49 lidí) až  65 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) až  55 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) až 45 % z vynaložených výdajů

Obory podnikání k podpoře

Zpracovatelé, Technologie, Stavebnictví, Obchod a služby a jiné. Jsou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty či muzea apod.).

Podmínky podpory

 • Dotační projekt musí v prvé řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie.
 • projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
 • je nutné připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!