Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost se zkratkou “OPTAK” rozdělí v letech 2021–2027 mezi české podniky téměř 82 mld. Kč. Program se soustředí na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitalizace, technologického vybavení, energeticky úsporných řešení a dalších aktivit, které zvýší konkurenceschopnost českých malých a středních podniků. První dotační výzvy by se měly otevřít v první polovině roku 2022.

Nový OPTAK je šance zejména pro malé a střední podniky, jak zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu a zároveň posunout svou firmu technologicky kupředu. Dobrá zpráva přichází i pro velké podniky nad 249 zaměstnanců, za určitých podmínek mohou na některé dotace také dosáhnout. Na rozdíl od končícího OPPIK se v některých případech počítá i se zapojením pražských firem, určité dotace tak bude možné čerpat také v regionu Praha, což je rozdíl oproti stávajícímu stavu.

 

Jaké jsou priority OPTAK pro nové období?

 Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

  • SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
  • SC 1.2: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

  • SC 2.1: Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP, vytváření pracovních míst

 Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

  • SC 3.1: Zlepšování digitálního propojení

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

  • SC 4.1: Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
  • SC 4.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů
  • SC 4.3: Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

  • SC 5.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizik katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • SC 5.2: Podpora přechodu na oběhové hospodářství

 

dotace-optak

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!