Největší program evropských dotací pro podnikatele aktualizoval pravidla. Výrazně tak zrychlil a zjednodušil čerpání dotací. Aktuálně je možné zrychlit proplácení dotací zasláním potřebných dokumentů předem. Další výraznou novinkou je změna podmínek a administrativní zátěže v rámci výběrových řízení na dodavatele.

Změna limitů pro výběr dodavatele

Pro žadatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nastaly pozitivní změny zejména v oblasti výběru dodavatelů. Byly totiž navýšeny limity pro výběrová řízení. V rámci tohoto programu již nebudete muset realizovat výběrové řízení, pokud se náklady projektu vejdou do limitu 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a služby, v případě zakázek na stavební práce do limitu 6 mil. Kč bez DPH.

Snížení administrativní zátěže se týká všech, kteří nejsou veřejným, sektorovým, či dotovaným zadavatelem tj. míra dotace činí méně než 50 %.

Zrychlení proplácení dotací

Poskytovatel dotace před proplacením podané Žádosti o platbu nově ověřuje deklarovanou velikost podniku k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci této kontroly dochází k ověřování údajů uvedených v Prohlášení, tj. aktiva, obrat a počet zaměstnanců.

Pro urychlení administrace Žádosti o platbu ze strany Agentury pro podnikání a inovace je třeba zaslat prostřednictvím depeše excelové Prohlášení se stavem k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a relevantní podkladovou dokumentaci, ze které bude možné vyplněné údaje ověřit a to ještě před podáním Žádosti o platbu. Pokud jsou tyto dokumenty veřejně dostupné, postačí na ně uvést odkaz.

Doložením výše uvedených podkladů lze administraci Žádosti o platbu významně urychlit. Jestliže by uvedené podklady nebyly doloženy a nebylo by možné informace uvedené v Prohlášení ověřit z veřejně dostupných zdrojů, projektoví manažeři Agentury pro podnikání a inovace si tuto potřebnou dokumentaci od Vás vyžádají, avšak až v rámci administrace Žádosti o platbu, čímž se doba administrace výrazně prodlouží.

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!