Za práci ručíme

Naši práci máme rádi a ručíme za ni. Jsme specialisty na získávání dotací pro veřejný sektor a firmy. Nabízíme vysokou kvalitu služeb. Máme desítky referencí spokojených klientů, kterým jsme v minulosti pomohli získat dotaci.

Jednáme přímo

Jednáme férově a vždy s vámi komunikujeme na rovinu. Zakládáme si na etickém přístupu a vytvoření vzájemné důvěry. Pokud u Vašeho projektu usoudíme, že má nízkou šanci na získání dotace, nebudeme se do něj pouštět. Obvykle to dokážeme vyhodnotit již na začátku a ušetříme tak čas oběma stranám.

Pracujeme profesionálně

Chceme po Vás pouze ty podklady a informace, které si nedokážeme sehnat sami. Neobtěžujeme vás zbytečnostmi. Máme zavedené a ověřené pracovní postupy. Díky spolupráci s našimi partnery Vám dokážeme doporučit ověřené projektanty a jiné specialisty souvisejících služeb.

Hledáme nejlepší řešení

Neustále nad projektem přemýšlíme a snažíme se najít tu nejvýhodnější variantu dotace v daném čase a místě. Chceme pro Vás získat tu nejvyšší dotaci. Pokud je některý dotační program nebo varianta výhodnější, řekneme Vám to. Stále hledáme nová vhodná řešení.

Jsme úspěšní

U všech námi zpracovaných projektů je zajištěna vysoká úspěšnost při schvalování. Zjevně neúspěšné projekty, které nemají šanci na získání dotace, nepřipravujeme. Průměrná úspěšnost projektových žádostí představuje 95 %. Pro naše klienty jsme získali významné finanční prostředky z různých dotačních titulů.

Vystupujeme partnersky

Najdete u nás partnerské a spolehlivé jednání. Do každého projektu vstupujeme jako partner s tím, že jsme sami motivování jeho úspěchem. Máme individuální přístup ke každému klientovi a stojíme vždy na jeho straně.

Působíme po celé ČR

Jsme zvyklí pracovat pro klienty ze všech krajů ČR. Většina žádostí o dotace se aktuálně podává online formou, proto od klientů požadujeme především elektronickou verzi dokumentů. Jsme pořád na telefonu a v případě potřeby využíváme moderní nástroje komunikace jako jsou video konference a online mítinky.

Máme zkušenosti

Základem společnosti jsou odborníci, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti dotačního poradenství. Naši konzultanti se zaměřují více než 12 let na operační programy z národních a evropských zdrojů. Budou s Vámi mluvit srozumitelně a poskytovat pravdivé informace.

Spolupracujeme dlouhodobě

Nabízíme komplexní a ucelené služby, po získání dotace zrealizujeme výběrové řízení a administrujeme projekt až do úplného ukončení. U všech projektů je zajištěna dlouhodobá udržitelnost a odborné poradenství. Smysl vidíme v dlouhodobé spolupráci.

Jsme féroví

Našim klientům nabízíme vždy dlouhodobou profesionální službu a naším cílem je, aby byli s naší prací spokojeni. Proto naše obchodní politika klade důraz na splatnost většiny odměny až po úspěšném schválení dotační žádosti. Součástí našich smluv je závazek úspěšnosti projektu v rámci formálního hodnocení žádosti o dotaci.

Chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!

    © 2019 ND agentura s.r.o /  Ochrana osobních údajů – GDPR