Operační program pro podnikatele zveřejnil zajímavé dotace na instalaci fotovoltaických systémů. Výše podpory je až 80 %.

Podporované aktivity

 • instalace fotovoltaických systémů
 • instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Kdo může o dotaci žádat?

 • Malé, střední podniky a velké podniky
 • s.r.o., a.s., OSVČ, družstva, národní podniky, státní podniky

Jaká je výše dotace?

 • malý podnik do výše 80 %
 • střední podnik do výše 70 %
 • velký podnik do výše 60 %

Celkový výše podpory je 2 mil. – 100 mil. Kč na  jeden projekt

Obory podnikání k podpoře

Zpracovatelé, Technologie, Stavebnictví, Obchod a služby,  Zdravotnictví, Zemědělství, Rybářství a lesnictví, jiné

Podmínky podpory

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy;

 • Žadatel musí  prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům

 • Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 5 žádostí o dotaci

Hodnotící kritéria

 • Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu pro vlastní spotřebu podniku
 • Měrné investiční náklady na instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny
 • Bonifikace za podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny určenou pro vlastní spotřebu podniku na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny
 • Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Zaujal Vás článek a chcete získat dotaci? Kontaktujte nás!